X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY

Fontos tudnivalók:

A X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny győri területi válogatója és a kaposvári döntő is online formában lesz megrendezve!

Az online válogató menete:

- A nevező iskolák a versenyzőik produkcióját videóra rögzítik, majd mp4 formátumban (a 10 perces vagy rövidebb videók maximális fájlmérete 650 MB, a legfeljebb 30 perces videók maximális fájlmérete 1,8 GB lehet), vágatlan videóanyagként egy – szükség esetén több – adathordozóra (pendrájv, esetleg DVD) felmásolják.

- Egy versenyző/csoport műsorát egy, vágatlan fájlba kell rögzíteni.

- A fájl elnevezése: versenyző neve_korcsoportja (Példa Pál_3kcs.).

- A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár).

- A versenyzőknek a verseny anyagát, az eljátszandó műveket egy, vágatlan felvételen belül, egymás után kell előadniuk, a versennyel, színpadi szituációval azonos módon.

- A könnyebb azonosíthatóság érdekében formai követelmény, hogy minden versenyző a produkciója bemutatása előtt mondja el a nevét, korcsoportját és a bemutatásra kerülő mű/művek címét. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.)

- A versenyzők a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be.

- A videofelvétel középpontjában a versenyző legyen, zenei verseny esetében fókuszálva az arcra, a kezekre és a hangszerre, illetve a korrepetitorral való együtt játékra.

- A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az akusztikai körülményekre is.

- A versenyanyaggal együtt meg kell küldeni minden versenyző eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát.

- A csomagban (borítékban) az adathordozó mellé el kell helyezni egy „leltárt”, amely tartalmazza:

- mely területi válogatóhoz tartoznak a versenyzők,

- a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe),

- az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, versenyző neve, bemutatott mű címe, időtartama).

- A produkciókat tartalmazó adathordozót - tértivevényes küldeményként az adott területi válogatót rendező intézménynek kell küldeni. A postai feladás határideje a válogatók versenykiírásban rögzített utolsó napja, 2021. február 12. A versenybizottság csak az igazoltan határidőben feladott felvételeket értékeli.

- A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél maradnak.

- A területi zsűrik az így beérkezett produkciókat – a területi válogatóknak megfelelő csoportosításban – a versenykiírásnak megfelelően értékelik, és ezen értékelések alapján alakul ki a döntő mezőnye.

A fenti információk, az Oktatási Hivatal honlapján is megtalálhatók, az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras

Mindenkinek jó egészséget és további jó felkészülést kívánunk!

A verseny szervezői

Versenykiírás: --- ITT ---

Eredetiség, hozzájáruló nyilatkozatot: --- ITT ---