VIII. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY

A verseny időpontja: 2015. március 27-29.

Rendező: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.

Telefon/fax: 06-96-519-362

E-mail: iskola@lisztzeneiskola.hu

Honlap: www.lisztzeneiskola.hu


----- MŰSORFÜZET letölthető ITT -----

--- Versenykiírás letölthető ITT ---

--- Nevezési lap letölthető ITT ---


A verseny célja: Az ütőhangszeres tantárgy pedagógiai eredményének mérése, a tehetséges

tanulók országos szintű bemutatkozása.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (egyfordulós)

A verseny kategóriái:

A) Szóló

B) Duó

A nevezés feltételei: Egy intézmény a szóló és duó kategóriában korcsoportoktól függetlenül

összesen maximum 4 nevezést adhat be.

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály)

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.

A verseny követelményei:

A műsoridőt be kell tartani!

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A versenybizottság a szabadon választott művek kottáinak másolatát 3 példányban kéri, amit

a regisztráció során kérünk leadni.

A verseny során a jelentkezéskor leadott műsoranyag nem változtatható!

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2003. június 1-jén és után születettek,

II. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,

IV. korcsoport: 1999. június 1-jén és előtt született tanulók.

A felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22. életév.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű vagy művek.

A verseny követelményei:

Az előadási darabok között zongorakíséretes mű nem lehet.

A művek választásánál kerüljék az improvizációt és az összehasonlítás érdekében a „klasszi-kus” ütőhangszeres irodalomból válasszanak.

2

I. Korcsoport:

Kötelezően választható mű:

Knauer: Kisdobiskola (FH 1021) I/16. gyakorlat, vagy egy multipercussion darab.

Szabadon választott mű(vek)

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 6 perc.

II. Korcsoport:

Kötelezően választható mű:

S. Fink: Solobuch für kleine Trommel (EE 2861) - Gaillarde tétel,

vagy egy multipercussion darab.

Szabadon választott mű(vek)

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 7 perc.

III. Korcsoport:

Kötelezően választható mű:

Keune: Kisdobiskola (FH 1021)158 gyakorlat, vagy egy multipercussion darab.

Szabadon választott mű(vek)

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc.

IV. Korcsoport:

Kötelezően választható mű:

Ben Hans: Sombrero Bolero (40 Intermediate Snare Drum Solos For Concert Performance

HL06620067), vagy egy multipercussion darab.

Szabadon választott mű(vek)

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc.

B) DUÓ KATEGÓRIA

A nevezés feltétele:

Ha duó tagjainak életkor nem esik azonos korcsoportba, akkor az idősebb versenyző életkorá-nak megfelelő korcsoportba történik a duó benevezése.

A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek.

Műsoridő: I. korcsoport: 6 perc

II. korcsoport: 7 perc

III. korcsoport: 8 perc

IV. korcsoport: 8 perc

A verseny kategóriánként és korcsoportonként kerül megrendezésre.

A verseny helyezései: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III.

helyezéseket és különdíjakat adhat ki

A nevezés módjai: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról

www.lisztzeneiskola.hu letölthető 2014. december 10-étől, amit kitöltve a rendező iskola ne-vére és címére kell eljuttatni elektronikus módon.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-zés) a nevező intézmény gondoskodik.

Az országos fordulón nevezési díj nincs!

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 30.