TÁMOP 3.1.4.C-2015-0298

"Innováció a művészeti nevelésért a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában" TÁMOP 3.1.4.C-2015-0298.sz Pályázata

A Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola már több mint 150 éve működik Győrben. Az intézmény fő feladata a 6-18 éves korosztály zeneoktatása 12 évfolyamon keresztül. Az iskola fenntartója 2013.01.01. óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk a győri Tankerület dolgozóival jó kapcsolatot ápol a kezdet óta.

Az "Innováció a művészeti nevelésért a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában" pályázat jegyében az intézmény pedagógusait és tanulóit egyaránt szeretnénk motiválni és együttműködésre ösztönözni. A pályázat keretében megvalósuló programok magukban hordozzák a további innovációk, fejlesztések lehetőségét, garantálják a fenntartható fejlődést. 

A 2014-2015-ös tanévben tanulólétszámunk 1059 fő, akik egyéni hangszeres oktatás mellett különböző elméleti, kamara csoportos képzésben részesülnek. A pályázatban tervezett tehetségprogramok a teljes tanulói létszám 35 %-ának nyújt majd fejlődési lehetőséget, illetve járul hozzá a tudáskészségük elmélyítéséhez a különféle helyszíneken kívánjuk az élményközpontú programok biztosítását. A nyári táborok a növendékek repertoárját, a továbbképzések a tanárok módszertani sokszínűségét gazdagítják, valamint a témához kapcsolódó szaktárgyi továbbképzések a szakmai színvonal emelkedését célozzák.
Tanulóink számára az egyik legjelentősebb motiváló erővel bíró eszköz a közösségépítés. Jelenlegi hangszerparkunk informatikai eszközeink elavultak, szeretnénk azokat alkalmassá tenni a legújabb programok használatára.
Kulturális ismereteiket kollégáink önképzéssel és egymástól való tanulással is fejlesztik. Művészeti tartalmak átadását tervezzük, valamint zenei és informatikai kompetenciát növelő továbbképzéseket szervezünk.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tapasztalati úton szerezzenek ismeretet az egészség, a természet, kultúra és a természetvédelem témakörben. Minden évben szervezünk többnapos tábort a testi és lelki egészségvédelem jegyében, a zenei nevelés eszközeinek segítségével, ezt szeretnénk folytatni minél több tanuló bevonásával. A tanulónépesség közel 10 %-a számára szeretnénk hozzáférhetővé tenni ezt a programot és pedagógusaink részére szeretnénk továbbképzési lehetőséget biztosítani.
A pedagógus munkája során sikerek és örömök mellett számtalan kihívással, emberpróbáló helyzettel találja magát szembe. A lelki egészsége megőrzése érdekében fontos, hogy időnkét külső szakmai segítséget kapjon. A projekt alatt szeretnénk a nevelőtestület 90%-a számára az önbecsülés növelésével, a megküzdési erőforrások fejlesztésével a káros stressz és a kiégés ellen egy tréninget szervezni.

széchenyi 2020Befektetés a jövőbe

Programok

Természetközeli mozgásos fúvós tábor

A környezeti nevelés témakörében 6 napos nyári tábort szervezünk az intézmény 40 fafúvós és rézfúvós tanulója számára. A tanulók sajátosságait figyelembe véve a lakóhelyhez közeli helyszínt választottunk – Halimbát– mivel ismerős számunkra ez a helyszín, hiszen több tábor színhelye volt már. Az iskola több éve rendszeres partneri kapcsolatban áll az Ezüstfenyő turistaszállóval.

Tematikus napok keretében megismerkedünk a táj és ember évszázados hagyományos kapcsolatával. A gyerekek túráznak a Malomvölgyi Pihenőparkban, meglátogatják a helyi Gyógynövényeskertet és Oktatóközpontot, és a Nomádia kalapndparkot. A hangszeres együttmuzsikáláson túl naponta sport vetélkedőket tartanak,kipróbálhatják az íjászatot is. A tábort egy szabadtéri koncerttel zárjuk, melyen a szülők és a helyi közönség vesz részt.

Természetközeli mozgásos vonós tábor

A környezeti nevelés témakörében 6 napos nyári szervezünk az intézmény 30 vonós tanulója számára 4 kísérőtanárral.

A tanulók sajátosságait figyelembe véve a lakóhelyhez közeli helyszínt választottunk – Csapodot– mivel ismerős számunkra ez a helyszín, hiszen több tábor színhelye volt már. Az iskola több éve rendszeres partneri kapcsolatban áll a működtető Napsugár tábor szervezőjével.

Tematikus napok keretiben a közeli erdőben természetismereti túrát tervezünk, megismerkedünk az erdő élővilágával (madarak, jellegzetes/védett növények).  A délelőtti hagszeres foglalkozások után a délutánok folyamán mozgásos programokat tervezünk pl. lovaglás, métázás, számháború, valamint jó idő esetén a közeli strandon strandolás.stb. Kézműves foglalkozásokon a környéken gyűjtött magokból, tersmésekből készítenek emléktárgyakat. Ezekből a tábor zárónapján kiállítást és koncertet rendezünk.

Szabadtéri mozgásos tevékenységek

Az iskolánk közvetlen közelében lévő Széchenyi téren olyan mozgásos programot szervezünk, melyen iskolánk Fúvószenekara ad szabadtéri koncertet a szülők, a  város polgárai, illetve az idelátogató turisták részére. Az iskola tanulói megmutatják, hogy a hangszeres tanulmányaikat, hogyan tudják a társas zenéléssel kibontakoztatni, tehetségüket a szélesebb közönségnek is megmutatni.

A programon 45 diák és 5 tanár közreműködik.

Idegennyelvi témahét

A Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában nyelvoktatás nincsen, mégis az idegennyelv használata és gyakorlása rendszeresen előtérbe kerül. Az iskolának kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, az előző évben lezárult Comenius iskolai együttműködések projekt eredménye képpen. Ezen túl a határontúli zeneiskolákkal együttműködési megállapodásunk keretében veszünk részt programjaikon.

A diákok szívesen tanulnak a magyar dalokon túl más népek zenéit is eredeti nyelven. Az idegennyelvi témahéten minden szolfézscsoport választ egy országot, és tradicionális dalaiból választ. Ezeket egy nemzetközi esten bemutatja. A témahéthez kiállítás és koncert is kapcsolódik. A programokon összesen 300 diák és 10 tanár vesz részt.

Informatikai továbbképzés

„A zenetanárok portfólió feltöltésének speciális tartalma és illesztése az online felülethez” című továbbképzés a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódóan fontos része a tanári hivatásnak. A zenetanárok IKT kompetenciáinak fejlesztése a tanítási órákhoz is szervesen kapcsolódik. A napi oktatási feladat része a digitális eszközök használata. Cél, hogy ezután a továbbképzés után az online felületek használata gördülékenyen segítse a tanári munkájukat.  Az akkreditált továbbképzésen iskolánk 20 tanára vesz részt.

Hatékony kommunikáció, pedagógiai munka konfliktusainak kezelése

Célunk egy olyan 30 órás akkreditált továbbképzés megszervezése, melyen Elvárásunk, hogy a képzést elvégző kollégák ismerjék a témakör  súlyponti szerepét, feladatait, az ezzel kapcsolatos képzés, nevelési feladatok fontosságát, helyét a pedagógiai folyamatokban. Ismerjék ezek rövid, illetve hosszú távú hatásait, a pedagógusi kommunikáció tanulókra, s egyúttal a jövő nemzedékére gyakorolt kiemelt hatását.

Lelki egészség fejlődését szolgáló „Az önbecsülés növelésével, a megküzdési erőforrások fejlesztésével a káros stressz és a kiégés ellen” című akkreditált továbbképzés célja, hogy átfogó, gyakorlatorientált képet adjon a tanároknak a stresszről, a káros stressz okozta betegségekről, az önbecsülés növelése, a tanult sikeresség, a problémaközpontú megküzdés erősítése, pozitív kép kialakítása érdekében.

Beszámolók / Hírek

Természet közeli vonós tábor - Szabó Emese, táborvezető

Természetközeli Vonóstábor, Csapod - Békési Dorottya

Természetközeli Fúvóstábor élménybeszámoló - Giczi Balázs

Közlekedésbiztonsági nap 2015. október 13.

Beszámoló az Idegen nyelvi témahétről - Domsiné Horváth Erika