Szabályzatok

1. Házirend
2. Szakmai alapdokumentum
3. Pedagógiai program (PDF)
4. Különös közzétételi lista
5. SZMSZ


 

A Liszt Ferenc Zeneiskola házirendje

A dokumentum letölthető PDF formátumban

Melléklet: -

 

2. Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

A dokumentum teljes terjedelmében letölthető PDF formátumban

3. Pedagógiai program

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.) 2003. szeptember 1-vel hatályba lépő módosításban megjelöltek(Kt.31.§ 44.§45.§ 48.§ (8)52§), a 11/1994 (VI.8) MKM. rendelet és azt módosító 16/1998-as sz. rendelet, 27/1998.(VI.8.) MKM rendelete, valamint az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet alapján készült.

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról

A pedagógiai program hatálya:

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának hatálya kiterjed az

Intézmény

- vezetőire,

- valamennyi pedagógusára,

- tanulói jogviszonyban álló tanulóira és szüleikre,

- tájékoztatás jelleggel az intézmény fenntartójára

A pedagógiai program célja:

Az érdekeltekkel megismertetni az intézmény tevékenységét, oktatási követelményeit, cél-és feladatrendszerét

Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza .....

A program teljes leírása megtekinthető itt PDF formátumban

4. Különös közzétételi lista

Intézmény neve:Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
OM azonosítója: 039580

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

A dokumentum teljes terjedelmében letölthető PDF formátumban

 

5. Szervezeti és Működési Szabályzat

A dokumentum teljes terjedelmében letölthető PDF formátumban